2007

Ustanovitev Tehnološkega centra Jakl

Uspešno izpeljani projekti v Magni Steyr so nam služili kot referenca, da smo pridobili nove kupce iz avtomobilske industrije, kot so KTM, Daimler, AMG, BMW, Starkom, in tudi kupca iz strojegradnje Holzher. Vzpostavi se tudi elektronsko poslovanje (naročanje - dobava) preko –EDI protokola z Magna-Steyr in podjetje začne z dodatnim zaposlovanjem visokoizobraženega kadra.