1994

Magna Styer

Podjetje postane A dobavitelj sestavnih delov za terenska in specialna vozila za Magno Steyr, ki zasede vse proizvodne zmogljivosti.